การเริ่มต้นใช้งานด้วย Android Enterprise

Android Enterprise จะผสานระบบ Avalanche และ Google API เข้าด้วยกัน เพื่อจัดการอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งเป็นการจับคู่การรักษาความปลอดภัยและการจัดการแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดของ Google เข้ากับความสามารถในการจัดการอุปกรณ์ของ Avalanche

การสร้างบัญชีผู้ใช้ Android Enterprise จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งาน Google Play Store ที่มีการจัดการได้ ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะตามองค์กรของคุณคุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้องค์กรใหม่ผ่าน Avalanche หรือลงทะเบียนบัญชีที่มีอยู่แล้วก็ได้หากต้องการจัดการอุปกรณ์ Android Enterprise ให้ใช้ Google Play Store ที่มีการจัดการของคุณทำการอนุมัติ ซื้อ และเผยแพร่แอป จากนั้นใช้ Avalanche ในการกำหนดค่าและแจกจ่ายแอปเหล่านั้น กำหนดการตั้งค่าอุปกรณ์ และดำเนินการต่างๆ บนอุปกรณ์

Avalanche สามารถจัดการอุปกรณ์ Android ได้ผ่านตัวเลือกโหมดการจัดการต่างๆ รวมถึงโหมดโปรไฟล์งาน โหมดที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์ และโหมดอุปกรณ์เฉพาะงาน (คีออส/ล็อกงาน)

การกำหนดค่า Avalanche for Android Enterprise

1.รักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ จะต้องใช้ใบรับรอง SSL ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ Android อย่างปลอดภัยสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับใบรับรองได้ที่ การรับใบรับรอง SSLสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มใบรับรองไปยังเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะได้ที่ การนำเข้าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

2.รักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อเว็บคอนโซลการเชื่อมต่อระหว่างเว็บคอนโซลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ Avalanche จะต้องปลอดภัยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ โปรดดูที่ การเข้าถึงคอนโซลเว็บผ่านการเชื่อมต่อ HTTPS

3.ตั้งค่าบริการการแจ้งเตือนจะต้องใช้ Firebase Cloud Messaging (FCM) ซึ่งเป็นบริการการแจ้งเตือนของ Google เพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อัจฉริยะของ Avalanche กับอุปกรณ์ Android ที่องค์กรของคุณลงทะเบียนไว้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน FCM และข้อกำหนดพอร์ตได้ที่ การกำหนดค่า FCM สำหรับ Android

4.สร้างบัญชีผู้ใช้ Android Enterpriseบัญชีผู้ใช้องค์กรจะเชื่อมต่อ Avalanche และ Google เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการอุปกรณ์ Android Enterprise ได้ และช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งาน Play Store ที่มีการจัดการโดยองค์กรได้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบัญชีผู้ใช้องค์กรจากคอนโซล Avalanche ได้ที่ การสร้างบัญชีองค์กร

การลงทะเบียนอุปกรณ์ Android Enterprise

สร้างกฎการลงทะเบียนขององค์กรการลงทะเบียนอุปกรณ์โดยใช้ตัวเปิดใช้งาน Android Enterprise ต้องการกฎการลงทะเบียนที่เชื่อมโยงกับบัญชีองค์กรสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกฎการลงทะเบียน โปรดดูที่ การสร้างกฎการลงทะเบียนสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ

ลงทะเบียนอุปกรณ์โปรไฟล์งานโดยปกติ โหมดโปรไฟล์งานจะมีไว้สำหรับอุปกรณ์ของพนักงานเอง (BYOD) เนื่องจากจะเป็นการสร้างโปรไฟล์งานที่แตกต่างจากอุปกรณ์ที่เหลือโปรไฟล์งานจะจัดเก็บบัญชีผู้ใช้ แอป และข้อมูลที่เกี่ยวกับงานของผู้ใช้ไว้ แยกต่างหากจากข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนอุปกรณ์โปรไฟล์งานได้ที่ โหมดโปรไฟล์งาน(ต้องการ Android 5.1+)

ลงทะเบียนอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์โหมดการจัดการอย่างสมบูรณ์ มักจะถูกใช้งานกับอุปกรณ์ของบริษัท เนื่องจากจะสามารถควบคุมอุปกรณ์และข้อมูลในอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่โหมดอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์ จะช่วยให้สามารถควบคุมแอป นโยบาย และการตั้งค่าบนอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์ได้ที่ โหมดที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์(ต้องการ Android 6.0+)

โหมดการจัดการอย่างสมบูรณ์ จะมีตัวเลือกการเตรียมใช้งานแบบง่ายอยู่ด้วยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเตรียมใช้งานคิวอาร์โค้ด และ การเตรียมใช้งาน NFC

การจัดการอุปกรณ์ Android Enterprise

ตั้งค่าอุปกรณ์เฉพาะงาน (คีออส/ล็อกงาน)โหมดอุปกรณ์เฉพาะงาน จะล็อกอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์ไว้กับแอปเดียวหรือชุดแอปเดียวโหมดอุปกรณ์เฉพาะงาน (หรือที่เรียกว่าโหมดคีออส) เป็นซับเซ็ตของโหมดที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์หากต้องการกำหนดให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดอุปกรณ์เฉพาะงาน ให้ลงทะเบียนเป็นอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์ จากนั้นใช้เพย์โหลดข้อจำกัดเพื่อเปิดใช้งานโหมดล็อกงานสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าอุปกรณ์เฉพาะงานได้ที่ โหมดอุปกรณ์เฉพาะงาน (ล็อกงาน)

กระจายซอฟต์แวร์ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ Play Store ที่มีการจัดการ เพื่ออนุมัติ ซื้อ และเผยแพร่แอปสำหรับองค์กรของคุณจากนั้นใช้เพย์โหลดซอฟต์แวร์ Avalanche เพื่อกำหนดค่า ตั้งค่าสิทธิ์ และกระจายแอปไปยังอุปกรณ์ของคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างซอฟต์แวร์เพย์โหลดได้ที่ เพย์โหลดของซอฟต์แวร์สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าแอปได้ที่ การกำหนดค่าแอปองค์กรสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสิทธิ์รันไทม์เฉพาะแอปได้ที่ การตั้งค่าสิทธิ์ของแอป Enterprise

สร้างเพย์โหลดเพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ใช้เพย์โหลดของ Android Enterprise เพื่อกำหนดการตั้งค่าอุปกรณ์และข้อจำกัดจากคอนโซลของ Avalancheสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเพย์โหลดของ Android Enterprise ที่พร้อมใช้งานได้ที่ เพย์โหลดของอุปกรณ์อัจฉริยะ

ดำเนินงานจากคอนโซลคลิกที่อุปกรณ์ในคลังอุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานต่างๆ เช่น ค้นคืนบันทึกเหตุการณ์ ค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ หรือล้างข้อมูลอุปกรณ์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่พร้อมใช้งานได้ที่ งานของอุปกรณ์จาก Console