โหมดที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์

โหมดอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์ จะช่วยให้สามารถควบคุมนโยบาย การตั้งค่า และแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ Android 6.0+ ได้อย่างเต็มที่โหมดการจัดการอย่างสมบูรณ์ มักจะถูกใช้งานกับอุปกรณ์ของบริษัท เนื่องจากจะสามารถควบคุมอุปกรณ์และข้อมูลในอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดการจัดการอย่างสมบูรณ์ คุณจะสามารถสั่งดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้จากคอนโซลของ Avalanche อาทิ การล็อคและล้างข้อมูลในอุปกรณ์

นอกจากนี้ โหมดการจัดการอย่างสมบูรณ์ ยังช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ในรูปแบบอุปกรณ์ที่ล็อกการใช้งานไว้ (หรือที่เรียกว่าคีออส หรืออุปกรณ์เฉพาะงาน)สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าอุปกรณ์เฉพาะงานได้ที่ โหมดอุปกรณ์เฉพาะงาน (ล็อกงาน)

วิธีการลงทะเบียนอุปกรณ์ในโหมดการจัดการอย่างสมบูรณ์

1.รีเซ็ตอุปกรณ์กลับเป็นค่าจากโรงงาน

2.ป้อนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

3.แตะ ตั้งค่าเป็นรายการใหม่

4.ในฟิลด์ อีเมลหรือโทรศัพท์ ให้ป้อน afw#avalanche จากนั้นแตะ ถัดไป

5.แตะ ติดตั้ง เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งตัวเปิดใช้งาน Avalanche Android Enterprise

6.แตะ ยอมรับและดำเนินการต่อ เพื่ออนุญาตให้ Avalanche จัดการอุปกรณ์และตั้งค่า Android Enterprise

7.ป้อน ID การลงทะเบียน, รหัสผ่าน และ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ในกล่องข้อความ จากนั้นแตะ ลงทะเบียน

บริการ Google Play จะถูกติดตั้งไว้ และอุปกรณ์จะถูกลงทะเบียนใน Avalancheขั้นตอนนี้่อาจใช้เวลาสักพัก

อุปกรณ์จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎการลงทะเบียนที่อุปกรณ์ใช้และสามารถดูได้จากแท็บคลัง

โหมดการจัดการอย่างสมบูรณ์ จะมีตัวเลือกการเตรียมใช้งานแบบง่ายอยู่ด้วยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเตรียมใช้งานคิวอาร์โค้ด และ การเตรียมใช้งาน NFC