งานของอุปกรณ์จาก Console

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานของอุปกรณ์ที่คุณสามารถทำได้จากคอนโซล Avalancheงานเหล่านี้ดำเนินการโดยคลิกที่อุปกรณ์ในแท็บคลัง แล้วคลิกที่ปุ่มงานในแผงเครื่องมืองานที่มีอยู่จะถูกกำหนดโดยประเภทของอุปกรณ์

งานสำหรับอุปกรณ์สากล

การระบุตำแหน่งอุปกรณ์โดยใช้ข้อมูลสถานีเซลลูลาร์

การค้นหาอุปกรณ์โดยใช้ GPS

การอัปเดตอุปกรณ์

การดูประวัติของตำแหน่ง

การล้างข้อมูลอุปกรณ์

งานของอุปกรณ์ AIDC

การแชทกับผู้ใช้อุปกรณ์ AIDC

การปิงอุปกรณ์ AIDC

การควบคุมระยะไกลสำหรับอุปกรณ์ Windows Mobile/CE (AIDC)

การส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ AIDC

งานของอุปกรณ์อัจฉริยะ

การล็อกอุปกรณ์อัจฉริยะ

การจัดการบันทึกเหตุการณ์อุปกรณ์อัจฉริยะ

การมอบหมายอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่

การรีบูทอุปกรณ์ Android

การควบคุมระยะไกลสำหรับอุปกรณ์ Android

การปลดล็อกอุปกรณ์อัจฉริยะ

การอัปเดต OS อุปกรณ์อัจฉริยะ

อุปกรณ์เครื่องพิมพ์

สั่งงานเครื่องพิมพ์จากคอนโซล