การมอบหมายอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่

เมื่ออุปกรณ์อัจฉริยะลงทะเบียนแล้ว กฎการลงทะเบียนจะใส่อุปกรณ์นั้นไว้ในโฟลเดอร์เฉพาะหากคุณต้องการย้ายอุปกรณ์อัจฉริยะไปยังโฟลเดอร์อื่น ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ทำการปรับใช้ แล้วย้ายอุปกรณ์ไปยังโฟลเดอร์ใหม่กฎการลงทะเบียนจะไม่มีผลกับอุปกรณ์หลังจากการลงทะเบียนครั้งแรก ดังนั้นอุปกรณ์จะไม่ย้ายกลับไปที่โฟลเดอร์เริ่มต้น

ในการย้ายอุปกรณ์ AIDC จากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง คุณต้องเปลี่ยนเกณฑ์การเลือกสำหรับโฟลเดอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้เกณฑ์การเลือก

ในการย้ายอุปกรณ์อัจฉริยะไปยังโฟลเดอร์อื่น

1.ให้มั่นใจว่าได้สร้างและเชื่อมข้อมูลโฟลเดอร์ปลายทางไว้แล้ว

2.จากแท็บ คลัง ให้ค้นหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการย้ายในพาเนล อุปกรณ์เคลื่อนที่

3.เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายทางซ้ายของชื่ออุปกรณ์และคลิก มอบหมายโฟลเดอร์อีกครั้ง
กล่องโต้ตอบมุมมองตำแหน่งจะปรากฏขึ้น

4.เลือกโฟลเดอร์ปลายทางจากสิ่งที่มีในรายการ
อุปกรณ์ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ใหม่อย่างถาวรแล้วหากมีการปรับใช้โปรไฟล์อื่นๆ (หรือปรับใช้โปรไฟล์ในลำดับความสำคัญอื่น) อุปกรณ์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไปที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Avalanche