การล้างข้อมูลอุปกรณ์

การดำเนินการล้างข้อมูล จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกการลงทะเบียนและลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์ได้จากระยะไกลการล้างข้อมูลอุปกรณ์อาจดำเนินการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบปฏิบัติการและประเภทการลงทะเบียนของอุปกรณ์

ปิดอุปกรณ์ Android หรือ iOS

ปิดอุปกรณ์ AIDC

ปิดเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตอุปกรณ์กลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน จากนั้นลบข้อมูลและใบรับรองในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ รวมทั้งข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายออกการดำเนินการนี้จะไม่ลบเครื่องพิมพ์ออกจากคลัง

วิธีดำเนินการล้างข้อมูลอุปกรณ์จากระยะไกลบนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์

1.จากแท็บ คลังเครื่องพิมพ์ คลิกชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการล้างข้อมูล
หน้า รายละเอียดเครื่องพิมพ์ จะปรากฏขึ้น

2.คลิกปุ่ม ล้างข้อมูล ที่ด้านบนสุดของหน้า

3.ยืนยันว่าคุณต้องการล้างข้อมูลอุปกรณ์