SDProfiles_RestrictionsPayload

เพย์โหลดข้อจำกัดจะปิดใช้งานแอปพลิเคชันหรือฟังก์ชันที่กำหนด บนอุปกรณ์ Android หรือ iOSอุปกรณ์แต่ละเครื่องจะสามารถใช้เพย์โหลดการจำกัดได้รายการเดียวเท่านั้นหากมีการใช้หลายเพย์โหลดข้อจำกัดกับโฟล์เดอร์ที่มีอุปกรณ์อยู่ข้างใน เพย์โหลดที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดเท่านั้นที่จะถูกส่งไปที่อุปกรณ์คุณสามารถดูเพย์โหลดที่ถูกส่งไปที่อุปกรณ์ได้โดยการดูที่รายละเอียดอุปกรณ์

เมื่อคุณใช้เพย์โหลดข้อจำกัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ล็อกฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการอื่นๆตัวอย่างเช่น ดูสถานการณ์ต่อไปนี้:

อย่าปิดกั้นแอปพลิเคชัน การตั้งค่า หากคุณกำลังใช้เพย์โหลดรหัสยืนยัน เนื่องจากผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าถึง การตั้งค่า เพื่อที่จะตั้งหรือเปลี่ยนรหัสยืนยัน

ทำให้แน่ใจว่าได้แจกจ่ายเพย์โหลดของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันที่ต้องการได้ติดตั้งบนอุปกรณ์แล้วก่อนที่คุณจะไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอพพลิเคชัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแอปพลิเคชันในไวท์ลิสต์ของคุณบนอุปกรณ์แล้ว ก่อนที่คุณจะปรับใช้เพย์โหลดเพื่อเปิดใช้งานไวท์ลิสต์

Android

ปิดข้อจำกัดแบบง่าย

ปิดข้อจำกัด Samsung SAFE

ปิดรายชื่อบัญชีดำ

ปิดรายชื่อสีขาว

Android Enterprise

ปิดรหัสผ่านผู้ดูแล

ปิดโหมดอุปกรณ์เฉพาะงาน

ปิดโหมดอุปกรณ์ที่มีการจัดการอย่างสมบูรณ์

iOS

ปิดฟังก์ชั่นอุปกรณ์

ปิดแอพพลิเคชัน

ปิดการจัดอันดับเนื้อหา

ปิดโหมดจัดแสดง (อุปกรณ์ที่ควบคุมเท่านั้น)

ปิดiCloud

ปิดความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

สำหรับตัวเลือกบางส่วนในเพย์โหลดการจำกัดสำหรับ iOS อุปกรณ์จะต้องได้รับการกำหนดค่าด้วยตัวเองให้อยู่ในโหมดควบคุมโดยใช้ Apple Configuratorสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดควบคุม โปรดดูเอกสาร Apple ของคุณ