การใช้การควบคุมระยะไกล

Avalanche ทำงานร่วมกับการควบคุมระยะไกลของอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ Android และการควบคุมระยะไกล Avalanche สำหรับอุปกรณ์ Windows Mobile / CE (AIDC) และ Samsung SAFE ดังนั้นคุณจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากคอนโซล Avalanche ได้ด้วยการกดปุ่ม

หากต้องการใช้งานการควบคุมระยะไกลของอุปกรณ์อัจฉริยะกับ อุปกรณ์ Android อุปกรณ์จะต้องได้รับการติดตั้งและออกใบอนุญาตแพลตฟอร์มเซอร์วิสและสตรีมเมอร์ก่อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การควบคุมระยะไกลสำหรับอุปกรณ์ Android

หากต้องการใช้การควบคุมระยะไกลกับ อุปกรณ์ AIDC อุปกรณ์จะต้องได้รับการติดตั้งและมีสิทธิ์การใช้งานแพคเกจการควบคุมระยะไกลสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การควบคุมระยะไกลสำหรับอุปกรณ์ Windows Mobile/CE (AIDC)

หากต้องการใช้งานการควบคุมระยะไกลกับ อุปกรณ์ Samsung SAFE จะต้องกำหนดค่าคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเปิดใช้งานการควบคุมระยะไกล Avalancheสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเปิดใช้งาน RC สำหรับอุปกรณ์ Samsung SAFE