Velocity powered by Wavelink

การนำเข้าหน้าจอ

หลังจากจับภาพหน้าจอโฮสต์แล้ว (ดูที่ การจับภาพหน้าจอ) ให้นำเข้าหน้าจอไปยังโปรเจคเพื่อทำการปรับแต่งคุณไม่จำเป็นต้องนำเข้าหน้าจอไปที่โปรเจคหากคุณวางแผนที่จะใช้เพียงแค่การจัดรูปแบบที่มีการคาดเดาแบบอัตโนมัติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่องค์ประกอบหน้าจอถูกจัดรูปแบบอัตโนมัติ ให้ดูการจัดรูปแบบที่มีการคาดเดา

ในการนำเข้าหน้าจอไปที่โปรเจค

1.คลิกปุ่มหน้าจอ

2.คลิกปุ่ม เพิ่มหน้าจอ ที่มุมซ้ายล่างของแอปพลิเคชัน

3.เรียกดูไปที่ไฟล์ .wltsc

4.คลิกเสร็จสิ้น

หน้าจอถูกนําเข้าไปที่โปรเจคแล้วเวอร์ชั่นสีดำและสีเขียวของหน้าจอแรกจะแสดงขึ้นบนแผงที่อยู่ทางซ้าย พร้อมกับหน้าจอที่มีลักษณะที่จัดรูปแบบใหม่แล้ว โดยใช้การจัดรูปแบบที่มีการคาดเดาซึ่งแสดงขึ้นบนแผงที่อยู่ตรงกลาง

สำหรับคำแนะนำวิธีการจัดสไตล์แต่ละองค์ประกอบบนหน้าจอ ให้ดูที่ การแก้ไของค์ประกอบหน้าจอ


บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?   

หัวข้อ:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดไว้

อื่นๆ