Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA)

Met Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) kunt u de beveiliging van uw Ivanti Neurons-platform verbeteren als u geen externe verificatieprovider kunt gebruiken. Deze methode vereist dat alle leden met accounts op het Ivanti Neurons-platform verifiëren via een verificatie-app voor mobiele apparaten wanneer ze zich aanmelden.

Elk lik moet een eenmaling instellingsproces voltooien om de authenticatie in te schakelen. Daarna kunnen ze bij elke aanmelding bij Ivanti Neurons verifiëren.

Instelling Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA)

De stappen voor het inschakelen van Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication:

 1. Nadat u bent aangemeld bij Ivanti Neurons, kiest u op de pagina Verificatie voor Configureren & inschakelen in de sectie Ivanti Neurons Multi-factor-verificatie MFA).
 2. Schakel het selectievakje Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) configureren voor deze tenant op de pagina Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) in en klik op Doorgaan om de pagina Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication inschakelen weer te geven.
 3. Lees de instructies op de pagina Inschakelen en als u tevreden bent en wilt doorgaan, klikt u op Read through the instructions on the Enable page and if Instellen & inschakelen om het instellingsproces te starten.
  Als het installatieproces omwille van een willekeurige reden niet is voltooid, kunt u nog steeds aanmelden bij Ivanti Neurons met de gebruikersnaam- en wachtwoordauthenticatie.
 4. De volgende pagina toont de drie stappen die moeten worden gevolgd om de installatie van Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) te verkrijgen:
  1. Selecteer en download op een mobiel apparaat een authenticator-app van de App Store. Wij raden u aan een app zoals Microsoft Authenticator of Google Authenticator te gebruiken.
  2. Scan de weergegeven QR-code of voer de code handmatig in om de app te controleren met het Ivanti Neurons-platform.
  3. Zodra de QR-code is gescand of de sleutel is ingevoerd, toont de authenticator-app een unieke code. Voer de zescijferige authenticatiecode in en klik op displays a unique code, enter the 6-digit verification code Controleren en doorgaan.
 5. Een lijst van tien hersteltoetsen voor eenmalig gebruik verschijnt op de volgende pagina. U mot een veilige record van deze sleutels kopiëren en bewaren zodat er een kan worden gebruikt om toegang te krijgen als u geen toegang hebt tot de authenticator-app. Controleer of u een back-up hebt gemaakt van de herstelsleutels en klik op Voltooien en inschakelen.

  Als de beheerder deze sleutels niet heeft geregistreerd, en er een sleutel vereist is, moet u contact opnemen met de Technische ondersteuning van Ivanti.

Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) is nu ingeschakeld voor alle leden over de hele tenant. Als u op een willekeurig ogenblijk de authenticatiemethode wilt wijzigen en wilt verifiëren via een ondersteunde externe If, at any point, you want to change authentication method and authenticate via a supported authenticator, zoals Azure AD, moet u eerst Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) uitschakelen.

Aanmelding Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA)

Zodra de Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication is geconfigureerd en ingeschakeld, hebt u alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord evenals de 6-cijferige verificatiecode van de verificatie-app nodig om aan te melden bij het Ivanti Neurons-platform. U hebt ook de optie om het apparaat 30 dagen te onthouden. Daarom zal een authenticatiecode alleen elke 30 dagen vereist zijn voor het verifiëren van de aanmelding.

Als u voor welke reden ook geen toegang krijgt tot de authenticator-app, kunt u kiezen om aan te melden met een herstelsleutel met een van de sleutels waarvan een back-up is gemaakt tijdens het installatieproces.

Als alle herstelsleutels zijn gebruikt, of als er geen record van is, moet de beheerder het lid verwijderen en opnieuw uitnodigen. Het inschrijvingsproces moet opnieuw worden voltooid om een nieuwe set herstelsleutels te maken.

Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) uitschakelen

Als Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) is ingeschakeld, maar u wilt starten met een ondersteunde externe verificator, moet u eerst MFA uitschakelen.

Het uitschakelen van Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) zal alle herstelsleutels en gegevens van de authenticator-app verwijderen. Leden zullen alleen terugkeren naar de gebruikersnaam- en wachtwoordauthenticatie.

U kunt Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication op elk ogenblik opnieuw inschakelen door het configuratie- en inschakelproces opnieuw te volgen. Op dat punt zullen alle leden zich opnieuw moeten inschrijven.

Het is niet mogelijk Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication uit te schakelen voor bepaalde leden. De configuratie heeft invloed op alle leden voor de tenant.

 1. Ga naar Setup Authenticatie.
 2. Klik in de sectie Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) op Acties en selecteer Authenticatiemethode uitschakelen.
 3. Als u tevreden bent om door te gaan met het deactiveren van de Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication, klikt u op Authenticatiemethode uitschakelen om het verwijderen van de geavanceerde authenticatiemethode te voltooien voor deze tenant.

Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) opnieuw instellen

Als u uw apparaat verliest of als u naar uw authenticator-app gaat, moet u de Ivanti Neurons Multi-Factor Authentication (MFA) resetten. Dit kan gebeuren via de gebruiker of de tenantbeheerder.

Gebruikersreset

Om multi-factor authenticatie (MFA) te resetten voor uw account en een nieuw apparaat te registreren in uw gebruikersinstellingen, doet u het volgende:

 1. Ga op de globale werkbalk staan en klik op uw profielpictogram om de menuopties weer te geven.
 2. Selecteer Multi-Factor Authentication resetten.
 3. Een bevestigingsbericht verschijnt. Klik op MFA resetten. De verbinding tussen uw account en authenticator-apapraat is verwijderd en u wordt automatisch afgemeld.
 4. Meld aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Voltooi het MFA-proces vanaf het begin om een nieuw apparaat te registreren.

Adminreset

Om de multi-factor authenticatie (MFA) te resetten voor een gebruiker, doet u het volgende:

 1. Ga naar Beheer > Toegangsbeheer.
 2. Selecteer op het tabblad Leden meer menuopties pictogram beletselteken voor de vereiste gebruiker.
 3. Kies in de menuopties voor MFA resetten.
 4. Een bevestigingsbericht verschijnt. Klik op MFA resetten. De verbinding tussen de gebruikersaccount en het apparaat is verwijderd.
 5. De gebruiker moet aanmelden met zijn gebruikersnaam en wachtwoord en het MFA-proces voltooien vanaf de start om een nieuw apparaat te registreren.

Verwante onderwerpen

Ivanti Neurons-authenticatie

Externe authenticatie (SSO)