อัพเกรด Avalanche ให้ใช้งาน

หากคุณกำลังอัปเกรดจาก Avalanche 6.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถติดตั้ง Avalanche เวอร์ชันล่าสุดในตำแหน่งเดียวกับที่ Avalanche ติดตั้งไว้แล้วได้เวอร์ชันใหม่จะติดตั้งที่ด้านบนของเวอร์ชันที่มีอยู่

ก่อนที่คุณจะเลือกอัปเกรด Avalanche แทนของเดิม โปรดตรวจสอบ ความต้องการของระบบ เพื่อยืนยันว่าระบบของคุณเป็นไปตามความต้องการขั้นต่ำ

ในการอัปเกรด Avalanche แทนที่เวอร์ชันเดิม

1.สร้างสำเนาสำรองของ Avalancheสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสำรองและการกู้คืนข้อมูล Avalanche

2.(ไม่บังคับ) ระบุและบันทึกงานที่กำหนดตารางเวลาไว้ใน Avalanche ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดตารางเวลาใหม่อีกครั้งหลังกระบวนการอัปเกรด

3.เรียกใช้ตัวติดตั้ง Avalancheสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเรียกใช้ตัวติดตั้ง Avalanche

4.หากคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่แยกจากเซิร์ฟเวอร์องค์กร ให้อัปเกรดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์

5.รับใบรับรอง SSL และข้อมูลประจำตัว FCM/APNS เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับข้อมูลเรื่องการรับใบรับรอง SSL โปรดดูที่ การรับใบรับรอง SSLสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดดูที่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์ Avalanche

6.อุปกรณ์อัจฉริยะต้องใช้ตัวเปิดใช้งาน 6.2 ขึ้นไปเพื่อใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์ส่วนกลาง และรับเพย์โหลดของไฟล์ใหม่หรือที่ย้ายข้อมูลดาวน์โหลดตัวเปิดใช้งานจาก เว็บไซต์สำหรับการดาวน์โหลด และติดตั้งลงในอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเพย์โหลดของซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อกระจายตัวเปิดใช้งานไปยังอุปกรณ์ได้อุปกรณ์ AIDC จะยังคงใช้ตัวเปิดใช้งาน 5.3

7.(ไม่บังคับ) หากคุณต้องการให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อื่น ให้ใช้โปรไฟล์เครือข่ายหรือโปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะที่มีที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์