การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์ Avalanche

ในการจัดการอุปกรณ์โดยใช้ Avalanche อุปกรณ์จะต้องติดต่อเซิร์ฟเวอร์ Avalancheวิธีการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนอุปกรณ์:

หากอุปกรณ์ใช้ Windows Mobile หรือ Windows CE ให้ติดตั้ง Avalanche Enabler และกำหนดค่าด้วย ID บริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AIDC

หากอุปกรณ์ใช้ Android ให้ติดตั้ง Avalanche Enabler บนอุปกรณ์และกำหนดค่าด้วยข้อมูลลงทะเบียนจากกฎการลงทะเบียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android

หากอุปกรณ์ใช้ iOS ให้ใช้เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ในการนำทางไปยังหน้าการลงทะเบียนและลงทะเบียนอุปกรณ์โดยใช้ข้อมูลลงทะเบียนจากกฎการลงทะเบียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS

หากอุปกรณ์เป็น เครื่องพิมพ์ Zebra LinkOS ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายของคุณ เรียกใช้การสแกนค้นหาจากเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ แล้วเพิ่มอุปกรณ์ไว้ภายใต้การจัดการสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์

หากคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ Android หรือ iOS คุณต้องสร้างกฎการลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อได้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกฎการลงทะเบียน โปรดดูที่ การสร้างกฎการลงทะเบียนสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ