App-distributiecatalogus

Gebruik de pagina App-distributie > App-catalogus om een overzicht weer te geven van geconfigureerde toepassingen en hun implementatiestatus.

Schermopname van app-catalogus met een lijst van geconfigureerde apps

Volg deze stappen om een app te maken en te distribueren. Selecteer koppelingen in de stappen voor meer details over die stap.

  1. Selecteer App-distributie > App-catalogus.
  2. Selecteer Toevoegen om het configureren van uw app te starten.
  3. Kies op het tabblad Overzicht voor Naamloos (x) bovenaan en geef uw distributie een naam. U kunt ook een meer gedetailleerde Beschrijving invoeren en opgeven of deze app een Installatie op aanvraag moet toestaan. U kunt installaties op aanvraag starten op de pagina Apparaten na het maken van een app-distributie. Zie Een app installeren vanaf de pagina Apparaten voor details.
  4. Gebruik de pakketactiebouwer op het tabblad Pakket om uw pakket te maken.
  5. Geef op het tabblad Distributie de doelen, de app-configuratie en het installatieschema op.