การอัพเกรดไปยังสภาพแวดล้อมแบบเดิม

หากคุณกำลังอัปเกรดจาก Avalanche 5.3 เป็น 6.0 หรือใหม่กว่าเราขอแนะนำให้สร้างการลอกแบบของการติดตั้ง Avalanche ที่มีอยู่ของคุณ แล้วอัปเกรดเป็น Avalanche เวอร์ชันล่าสุดแล้วเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์ทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่กระบวนการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณยังคงสามารถเข้าถึงได้สำหรับการใช้งานตลอดการอัปพเกรด

ให้ใช้วิธีการอัพเกรดนี้หากตรงตามหนึ่งในเงื่อนไขหรือทั้งสองเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

หากคุณวางแผนที่จะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์องค์กรและเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ในตำแหน่งเดียว

หากฐานข้อมูล PostgreSQL ที่มีอยู่ของคุณอยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์องค์กร

สามารถชมวิดีโอแนะนำกระบวนการอัปเกรดได้จากวิดีโอนี้บน YouTube:

การอัปเกรดจาก Avalanche 5.3 เป็น 6.2

หากคุณใช้บัญชีผู้ใช้ LDAP ใน Avalanche 5.3 ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการอัปเกรด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบรหัสผ่านสำหรับบัญชี amcadminบัญชีผู้ใช้ LDAP จะไม่ถูกย้าย และจะถูกสร้างเป็นบัญชีใหม่โดยไม่มีการอนุญาตในครั้งแรกที่บัญชีเหล่านั้นเข้าสู่ระบบ Avalanche 6.2+หากต้องการกู้คืนรหัสผ่าน amcadmin โปรดติดต่อ Ivanti ฝ่ายสนับสนุน

ในการอัปเกรด Avalanche โดยใช้สภาพแวดล้อมที่ลอก

1.สร้างข้อมูลสำรองของฐานข้อมูล Avalanche และแพ็คเกจซอฟต์แวร์ปัจจุบันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสำรองและการกู้คืนข้อมูล Avalanche

2.(ไม่บังคับ) ระบุและบันทึกงานที่กำหนดตารางเวลาไว้ใน Avalanche ในกรณีที่คุณต้องการกำหนดตารางเวลาใหม่อีกครั้งหลังกระบวนการอัปเกรด

3.ติดตั้ง Avalanche 5.3.1 บนระบบใหม่หากคุณใช้รุ่น Avalanche ที่เก่ากว่า Avalanche SE 5.3.1 คุณต้องอัพเกรดระบบที่มีอยู่เป็น Avalanche 5.3.1หากต้องการรับไฟล์ติดตั้งโปรดติดต่อ Ivanti ฝ่ายสนับสนุน

4.บนระบบใหม่ ให้ติดตั้ง Microsoft SQL Serverสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL โปรดดูที่ การกำหนดค่า Microsoft SQL Server

ขณะอัปเกรดจาก Avalanche 5.3 และเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์องค์กร จะต้องติดตั้งเครื่องมือต่อไปนี้ด้วยตัวเองด้วย:

Microsoft SQL Server 2012 Native Client
Microsoft ODBC Driver 11 สำหรับ SQL Server
Microsoft Command Line Utilities 11 สำหรับ SQL Server

5.กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยฐานข้อมูลที่มีอยู่ของคุณเพื่ออนุญาตการเข้าถึงระยะไกลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอนุญาตการเข้าถึงฐานข้อมูลจากระยะไกล

6.เรียกใช้ตัวติดตั้ง Avalancheสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเรียกใช้ตัวติดตั้ง Avalanche

7.ผสานรวมซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลเข้ากับโฟลดอร์ avapackages ที่อยู่ที่ C:\Program Files\Wavelink\Avalanche

8.หากคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่แยกจากเซิร์ฟเวอร์องค์กร ให้อัปเกรดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์

9.รับใบรับรอง SSL และข้อมูลประจำตัว FCM/APNS เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับข้อมูลเรื่องการรับใบรับรอง SSL โปรดดูที่ การรับใบรับรอง SSLสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ โปรดดูที่ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์ Avalanche

10.อุปกรณ์อัจฉริยะต้องใช้ตัวเปิดใช้งาน 6.2 ขึ้นไปเพื่อใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์ส่วนกลาง และรับเพย์โหลดของไฟล์ใหม่หรือที่ย้ายข้อมูลดาวน์โหลดตัวเปิดใช้งานจาก เว็บไซต์สำหรับการดาวน์โหลด และติดตั้งลงในอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณเพย์โหลดของซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อกระจายตัวเปิดใช้งานไปยังอุปกรณ์ได้อุปกรณ์ AIDC จะยังคงใช้ตัวเปิดใช้งาน 5.3

11.(ไม่บังคับ) หากคุณต้องการให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์อื่น ให้ใช้โปรไฟล์เครือข่ายหรือโปรไฟล์อุปกรณ์อัจฉริยะที่มีที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางอุปกรณ์