Neurons Bots maken

Ivanti Neurons Bots kunnen op een of twee manieren worden ingebouwd, ofwel helemaal nieuw of vanaf een vooraf geconfigureerde sjabloon. Als u een bot maakt vanaf de lege optie, moet u eerst het type bot selecteren dat u wilt maken op basis van de activering; schema of aangepaste actie. U bouwt vervolgens de bot in de Neurons Bots editor door fasen toe te voegen. Als er een sjabloon is die voldoet aan uw behoeften, kiest u om de bot te maken vanaf de sjabloon. Er worden regelmatig nieuwe Ivanti Neurons Bots-sjablonen toegevoegd.

Bot nieuw aanmaken

Maak een bot om deze toe te voegen aan uw botcatalogus. Ga hiervoor naar Ivanti Neurons-platform > Neurons Bots en selecteer de optie Bot maken of de optie Enquête maken.

Op de pagina's Bot maken/Enquête maken moet u het activeringstype selecteren voor de bot die u wilt maken: een bot Planning of een bot Aangepaste actie:Op de pagina Bot maken moet u het activeringstype selecteren voor de bot die u wilt maken; een Schema of een Aangepaste actie:

Triggers

Er zijn twee soorten activeringen in Neurons Bots:

  • Planning: de bot wordt automatisch uitgevoerd volgens een opgegeven planning. Met een planningstrigger kunt u een bot periodiek uitvoeren op apparaatgroepen om herhalende IT-taken uit te voeren zonder de inspanning. Voorbeeld: u wilt misschien een bot maken die elke week automatisch oude bestanden op apparaten zal opruimen om een gezonde hoeveelheid schijfruimte te behouden.
  • Aangepaste actie: de bot loopt wanneer een aangepaste actie handmatig wordt uitgevoerd vanaf Apparaten. De aangepaste actie kan worden uitgevoerd voor één apparaat of meerdere apparaten.Zie Apparaatweergave gepubliceerde opties om de botinstellingen op te geven. Als u wilt dat de bot wordt uitgevoerd op meerdere apparaten, moet de rol Bulk aangepaste acties worden toegewezen aan de gebruiker in Beheer > Toegangsbeheer > Rollen.

De activering is de eerste fase die wordt toegevoegd aan de bot-editor. Ga naar Activeringsinstellingen voor meer details.

Ongeacht het activeringstype, kunt u een bot selecteren die onmiddellijk moet worden uitgevoerd door handmatig de optie Nu uitvoeren te selecteren. Lees meer over Nu uitvoeren.

Doeltypes

Er zijn twee doeltypes in Neurons Bots:

  • Apparaten: met deze optie kunt u de workflow uitvoeren op de apparaten en de apparaatgroepen selecteren.Alle fasen zijn zichtbaar onder Fasen. U kunt de vereiste fase slepen en neerzetten in het werkgebied.
  • Personen: met deze optie kunt u de workflow uitvoeren op personen en persoonsgroepen selecteren.De fasen die alleen van toepassing zijn op personen, zijn zichtbaar onder de Fasen. U kunt de vereiste fase slepen en neerzetten in het werkgebied.
  • Wanneer u een Enquête-bot die gericht is op Personen maakt, worden de minder vaak gebruikte fasen standaard verborgen.

Bot aanmaken vanaf sjabloon

Ivanti geeft vaak nieuwe en bijgewerkte kant-en-klare Neurons Bots-sjablonen uit. Implementeer de sjablonen om het maken van bots te versnellen.

De Ivanti Neurons Bots-sjablonen zijn botvoorbeelden en moeten worden getest vóór de implementatie.

Sjablooncategorieën

  • Preventie problemen
  • Zelfherstel
  • Gevoelsenquêtes
  • Door mens geactiveerd

Na het implementeren van de bot, kan de sjabloon veranderen na verloop van tijd. Dit zal de geïmplementeerde bot niet beïnvloeden. Als u echter de nieuwste wijzigingen wilt gebruiken, moet u de bot opnieuw implementeren.

Opslaan en publiceren

Zodra u een bot hebt gemaakt, selecteert u Opslaan en publiceren. Het dialoogvenster Opslaan en publiceren wordt weergegeven.

Naam: voer een naam in voor de bot. Zodra de bot is opgeslagen, kunt u de naam bewerken op de startpagina van Neurons Bots > Acties > Naam wijzigen. U kunt ook op de resultatenpagina van Neurons Bots het bewerkingspictogram pictogram bewerken naast de naam selecteren. Het hernoemen van de bot zal geen nieuwe versie maken.
Als een bot werd opgeslagen als een conceptversie, verschijnt mijn concept na de naam.

Beschrijving: voer een beschrijving voor de bot in. De eerste twee regels van de beschrijving worden samen met de naam op de startpagina van de bots weergegeven. Plaats de muisaanwijzer erop om de volledige beschrijving weer te geven. Zodra de bot is opgeslagen, kunt u de beschrijving bewerken op de Neurons Bots-startpagina > Acties > Beschrijving bewerkenof selecteere u op de resultatenpagina van Neurons Bots Beschrijving rechts van de botnaam. Als u de botbeschrijving bewerkt wordt een nieuwe versie gemaakt.

Een categorie opnemen: u kunt een categorie toewijzen aan de botversie. U hebt de keuze om een nieuwe categorie in te voeren om deze te maken of u kunt een bestaande categorie selecteren in de vervolgkeuzelijst. Beperkt tot 50 tekens.

Een opmerking opnamen: u kunt een opmerking invoeren voor de botversie. Dit kan handig zijn om een onderscheid te maken tussen verschillende versies van dezelfde bot.

Opslaan en publiceren: selecteer dit om eventuele bewerkingen op te slaan en te publiceren. Hiermee wordt een nieuwe versie van de bot gemaakt.

Lees meer over Neurons Bots-versiebeheer.

Verwante onderwerpen

Neurons Bots editor