Neurons Bots-resultaten

De Neurons Bots resultatenpagina verschijnt wanneer u:

Om de botnaam te bewerken, klikt u op potloodpictogram, het dialoogvenster Naam wijzigen verschijnt.

Beschrijving: om de bot-/enquêtebeschrijving weer te geven of te bewerken, selecteert u Beschrijving en het paneel Bot-/enquêtebeschrijving verschijnt. Selecteer Opslaan om eventuele wijzigingen op te slaan.

Enquêteresultaten: deze knop verschijnt alleen voor enquêtebots. Selecteer op de pagina Enquêteresultaten weer te geven.

Versies

Alle versies van de bot worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst Versies. Selecteer een versie voor het weergeven van de resultaten in het werkgebied. De nieuwste versie is altijd de huidige versie. Lees meer over Neurons Bots-versiebeheer.

Filters

 • Versie: selecteer de versie van de bot waarvan u de resultaten wilt bekijken.
 • Tijd: selecteer een tijdbereik om de resultaatgegevens te filteren. De standaardwaarde is Afgelopen 7 dagen. Het maximum is beperkt tot de afgelopen 90 dagen.
 • Triggers: selecteer de brontrigger om de resultaatgegevens te filteren; triggers Planning, Triggers Aangepaste actie, Nu uitvoeren of Alle triggers. De standaard is Alle triggers.
 • Statussen: selecteer de apparaatstatus van de laatste uitvoering om de resultaatgegevens te filteren; alle statussen tonen alle uitvoeringen voor alle apparaten. Alleen laatste status, toont de laatste gegenereerde uitvoering per uniek apparaat, ook als de laatste uitvoering nog steeds wordt uitgevoerd. De standaard is Alles statussen.

Acties

Resultatenweergave

De Resultatenweergave toont de trigger- en apparaatgeschiedenis en de botfasen samen met hun uitvoeringsresultaten.

Triggergeschiedenis

De triggergeschiedenis geeft aan hoe vaak de bot werd geactiveerd. De volgende triggerstatussen worden geregistreerd:

 • Geprobeerd: het aantal keer dat de botversie is geactiveerd, hetzij door een planning, aangepaste actie of als een handmatige actie Nu uitvoeren.
 • Mislukt: het aantal keer dat een trigger is mislukt, bijvoorbeeld als er een systeemfout is opgetreden of als de doelapparaten voor de bot niet kunnen worden gevonden.
 • Geactiveerd: het aantal keer dat de trigger succesvol is geweest.

Klik op Details weergeven om de pagina Triggergeschiedenis weer te geven.

Apparaatgeschiedenis

De sectie Apparaatgeschiedenis geeft het aantal apparaten aan waarop de bot is gericht. De volgende apparaatstatussen worden geregistreerd:

 • In bereik: aantal apparaten in de geselecteerde doelgroep Apparaten.
 • Onbeschikbaar: aantal apparaten dat offline is in de doelgroep Apparaten.
 • Gericht: aantal apparaten dat online is in de doelgroep Apparaten waarop de bot zal worden uitgevoerd.
 • Gelukt: aantal apparaten waar de bot alle fasen met succes heeft voltooid.

 • Met fout: aantal apparaten waar de bot een fase Mislukt of Time-out heeft. Dit is afhankelijk van de configuratie of de bot foutloos blijft draaien voor de apparaten.
 • Bezig: aantal apparaten waar de bot nog steeds wordt uitgevoerd.

Faseresultaten

Alle fasen van de bot worden weergegeven in het resultatengebied. De triggerfase geeft de status Actief/Inactief weer, en voor een Aangepaste actie-trigger wordt ook het aantal gebruikers weergegeven voor wie de bot zichtbaar is. Plaats de muisaanwijzer op het nummer om de namen weer te geven van de gebruikers die toegang hebben gekregen om de bot te bekijken en uit te voeren als een Aangepaste actie in Apparaten.

Alle andere fasen bevatten metrische uitvoergegevens, worden de weergegeven metrische gegevens beperkt tot de filtercriteria van de resultaten en zijn ze afhankelijk van het type fase:

Fasetype: query's en filters

 • Uitgevoerd: het getal rechtsboven van de fase geeft het aantal apparaten aan waarop de query/filter is uitgevoerd tijdens deze botversie.
 • Pictogram Uitvoeren bezig In uitvoering: aantal apparaten waarop de Query/Filter momenteel nog wordt uitgevoerd voor deze botversie.
 • Pictogram Uitvoeren mislukt Mislukt : aantal apparaten waarop de query/filter is mislukt voor deze botversie.
 • Pictogram Uitvoeren gelukt Aangepast : aantal apparaten waarop de Query-/Filtercriteria succesvol waren voor deze botversie.
 • Een query/filter is gelukt, zelfs als er geen resultaten zijn. Zie voor meer informatie de knopinfo bij de fase die query's toont die overeenkomen en query's die niet overeenkomen.

Fasetype: acties en interacties

 • Uitgevoerd: het getal rechtsboven van de fase geeft het aantal doelen aan waarop de actie/interactie is uitgevoerd tijdens deze botversie.
 • pictogram Uitvoeren bezig In uitvoering: aantal apparaten waarop de actie/interactie momenteel nog wordt uitgevoerd voor deze botversie.
 • pictogram Uitvoeren mislukt Mislukt: aantal apparaten waarop de actie/interactie is mislukt voor deze botversie.
 • pictogram Uitvoeren geluktGelukt: aantal apparaten waarop de actie/interactie is gelukt voor deze botversie.

Klik op een van de metrische gegevens van de fase die een cijfer heeft dat groter is dan nul om de pagina met details over de Faseresultaten weer te geven.

Details faseresultaten

De pagina met details van de Faseresutlaten verschijn t wanneer u een metrisch gegeven van de fase selecteert. De tabel met details zal afhankelijk zijn van het type fase. Als de fase is verbonden met een andere toepassing, is er een koppeling beschikbaar waarop u kunt klikken en naar een dieper detailniveau kunt gaan. De fase ITSM-ticket maken of bijwerken heeft een koppeling Openen in ITSM. Deze opent het overeenkomende ticket in Ivanti Neurons for ITSM.

Verwante onderwerpen

Triggergeschiedenis

Neurons Bots-versiebeheer

Neurons Bots editor