Configuratie en beheer

Ivanti Neurons for Spend Intelligence is een afzonderlijk gelicentieerde component waarmee u uw lokale en SaaS-softwareverantwoordelijkheden en uitgaven kunt volgen en begrijpen. In deze sectie wordt beschreven hoe u sommige instellingen kunt configureren over de manier waarop het werkt, de integratie met andere producten en het importeren van gegevens. Voor meer informatie over het gebruik van de component zelf, zie Spend Intelligence.

Om toegang te krijgen tot de configuratiepagina's voor Spend Intelligence, start u een van de Spend Intelligence-componenten onder Software in de zijbalk. Gebruik dan de koppelingen onder Configuratie op de navigatiebalk van Spend Intelligence.

Gegevens importeren

Zie Bronnen importeren voor meer informatie hierover.

Integratie in Ivanti Neurons for ITSM

De Spend Intelligence-dashboards helpen u software die niet wordt gebruikt, te identificeren, zodat u kunt overwegen om ze te verwijderen en de gekoppelde licenties terug te vorderen (zie Softwaregebruik en identificatiemogelijkheden om licenties opnieuw te claimen). Via Configuratie > Ivanti Neurons for ITSM in de navigatiebalk van Spend Intelligence kunt u deze integratie inschakelen en het ticket dat in het logboek is geregistreerd, aanpassen. Zie Software Insights verbinden met Ivanti Neurons for ITSM voor meer informatie.

SaaS Management configureren

Via Configuratie > SaaS Management in de navigatiebalk van Spend Intelligence, geeft u op welke e-maildomeinen worden beschouwd als bedrijfsdomeinen zodat de SaaS Management-component externe gebruikers van uw SaaS-toepassingen kan identificeren. Zie Zakelijke e-maildomeinen opgeven voor meer informatie.

De systeemvaluta instellen

Er wordt één valuta gebruikt voor het weergeven van alle geldwaarden en voor alle financiële berekeningen in Licentiebeheer. Geef deze valuta op onder Configuratie > Licentiebeheer in de Spend Intelligence-navigatiebalk. Zie Uw valuta opgeven voor meer informatie.

Integratie in Ivanti Neurons for ITAM

U kunt Ivanti Neurons for Spend Intelligence koppelen met Ivanti Neurons for ITAM zodat gegevens met betrekking tot contracten en licentietransacties automatisch worden overgedragen tussen de twee systemen. Zie Integratie in Ivanti Neurons for ITAM voor meer informatie.

Software Insights-prestaties: overzichten vooraf berekenen

De grafieken in Software Insights tonen de resultaten van meerdere grote berekeningen waarbij een groot aantal gegevens betrokken zijn. Dit kan de opstartprestaties van Software Insights beïnvloeden. Om dit te voorkomen worden de overzichtsberekeningen, als u meer dan 9000 apparaten hebt, dagelijks uitgevoerd en opgeslagen. Een gevolg hiervan is, dat de waarden in de grafieken tot een dag kunnen verschillen in vergelijking met de gegevens in de gekoppelde gegevensrasters. Onder Configuratie > Software Insights in de navigatiebalk van Spend Intelligence, kunt u dit gedrag wijzigen met een schakelaar. De opties zijn:

  • Real time – schakelt de voorberekeningen uit, wat resulteert in tragere prestaties
  • Voorberekenen – biedt snellere prestaties, maar de grafieken kunnen tot een dag verouderd zijn

Het duurt meerdere minuten tot het wijzigen van deze instelling van kracht is omdat het systeem mogelijk een grote hoeveelheid gegevens moet herberekenen of vernieuwen.