Edge-intelligentie

Edge-intelligentie biedt u inzichten in realtime, evenals herstel- en warschuwingscapaciteiten voor uw omgeving. Gegevens worden opgehaald van apparaten in realtime op het ogenbilk waarop u het vraagt.

U kunt uw vragen invoeren zoals u ze mondeling zou stellen. Bijvoorbeeld: "toon mij de You can enter your questions as you would ask them—for firewallstatus." Edge-intelligentie gebruikt het vermogen van machine leren om u de gewenste gegevens te bieden.
Er zijn ook meerdere vooraf gedefinieerde query's beschikbaar die verwant zijn met Beveiliging, Gezondheid en Inventaris. Een selectie van deze aanvragen kunnen worden uitgevoerd op een apparaat dat u hebt geselecteerd op de pagina Apparaten. Zie ook Apparaatdetails.

Na het installeren van de Ivanti Neurons-agent op een apparaat, zal het beginnen reageren op aanvragen. Zie Ivanti Neurons-agent voor details over het installeren van de agent.

Sommige van de functies in Edge Intelligence, bijvoorbeeld het uitvoeren van acties of het instellen van waarschuwingen, zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met de geschikte rol.
Zie Rollen voor informatie over het beheren van rollen.

U kunt toegang krijgen tot Edge Intelligence vanaf het menu op Insights > Edge Intelligence.

Landingspagina

Wanneer u naar Edge Intelligence gaat, wordt standaard, en afhankelijk van de instellingen, het Agentoverzicht geopend met een kaart die de locaties van de agenten in uw omgeving weergeeft. De kaart wordt bijgewerkt wanneer u een voorgedefinieerd selecteert (zie Targeting onderaan).
Selecteer X bovenaan rechts op de kaart om de kaart te sluiten en de lijst van beschikbare vooraf gedefinieerde query's weer te geven. Schakel de selectie Weergeven als landingspagina uit om Agentoverzicht over te slaan wanneer u Edge Intelligence opent.

Als u de selectie Weergeven als landingspagina eerder hebt verwijderd, maar de optie opnieuw wilt inschakelen, klikt u op de sectie rechts van de querybalk van Edge Intelligence, die toont hoeveel agenten online zijn (xx / yy online).

Targeting

Het vervolgkeuzemenu voor het selecteren van een vooraf gedefinieerd doel, met de standaardselectie "Alle apparaten". De teller voor x aantal online eindpunten buiten mogelijk y, staat er rechts van.
Rechtsboven op het scherm kunt u een vooraf gedefinieerd doel selecteren in de lijst om de query's te beperken tot een subset van de eindpunten in uw omgeving. De teller voor het aantal online eindpunten verandert afhankelijk van het geselecteerde vooraf gedefinieerde doel.

Alle query's zullen beperkt zijn tot de eindpunten in het doel, zolang het doel is geselecteerd. Als een query werd uitgevoerd terwijl een doel was geselecteerd, toont de query-widget de doelnaam in de titel.
Om het doel dat is toegepast op een widget te wijzigen, klikt u op Doel en parameterspictogram om het venster (Parameters en) targeting instellen te openen.
Zie hieronder op Doel en parameterspictogram voor meer informatie over het instellen van parameters en targeting.

Voor informatie over het configureren van vooraf gedefinieerde doelen, zie Targeting.

Filter geografisch gebied

Gebruik Pictogram Bijsnijden om een geografisch gebied op de kaart van de Edge Intelligence-startpagina te selecteren en dit te gebruiken als een filter voor follow-upquery's.

Locatiegegevens

Als u geen locatiegegevens van de agent wilt weergeven, kunt u de locatiesensor uitschakelen.

Query-widgets

Het antwoord op uw query wordt weergegeven in een widget.

Voorbeeld van een query-widget

Klik op een resultaatlabel dat is vermeld boven de grafiek (bijv. Ingeschakeld in de bovenstaande afbeelding) om te schakelen tussen het verbergen of weergeven van de verwante resultaten.
Klik op een resultaatcategorie in de grafiek (bijv. Domein in de bovenstaande afbeelding) om naar de lijstweergave te gaan, gefilterd voor die categorie.
Query-widgets behouden de targetingeenheid die werd ingesteld wanneer ze voor het eerste keer werden uitgevoerd, tot u dat wijzigt: Zie hieronder op Doel en parameterspictogram.

Afhankelijk van de widget, zijn de volgende bedieningselementen mogelijk beschikbaar. Sommige bedieningselementen zijn alleen beschikbaar vanaf de lijstweergave.

 • Pictogram Weergave in-/uitschakelen – Schakel tussen grafiek- en lijstweergave. Standaard openen de meeste widgets als een grafiek. Schakel naar de lijstweergave om de resultaten meer in detail te zien.
  Met de lijstweergave kunt u ook actie starten voorh et oplossen van een probleem dat u hebt geïdentificeerd vanaf de query-resultaten. Als de resultaten bijvoorbeeld een apparaat onen met een uitgeschakeld firewall, moet u mogelijk een actie gebruikt voor het inschakelen van de firewall. Zie Edge Intelligence-acties voor details over het gebruik van acties.

 • Waarschuwingspictogram – Waarschuwen inschakelen. U kunt waarschuwingen configureren op basis van realtime gebeurtenissen. Waarschuwingen kunnen ook één of meer acties activeren. Edge-intelligentie kan bijvoorbeeld de actie Schijf opruimen starten als de vrije schijfruimte op schijf C: daalt tot onder 10%. Zie Waarschuwingsacties voor details over het gebruik van acties.
  Voor een overzicht van geconfigureerde waarschuwingen, klikt u in de Edge Intelligence-zoekbalk op Waarschuwingspictogram.
  Het pictogram Waarschuwen bevindt zich rechtsboven op het scherm, in de Edge Intelligence-zoekbalk. Dit is onder de Neurons Platform-zoekbalk.

 • Pictogram Herhalen – Herhaal de query voor alle momenteel verbonden eindpunten.

 • Doel en parameterspictogram – Definieer het bereik ("welke query zal worden uitgevoerd op de eindpunten") en/of targeting ("op welke eindpunten zal de query worden uitgevoerd") voor de query. Sommige parameters zijn verplicht.
  Targeting bestaat uit het selecteren van een vooraf gedefinieerd doel in de vervolgkeuzelijst (indien beschikbaar) en/of het instellen van targetingvoorwaarden op de query.

  De relatie tussen het vooraf gedefinieerde doel en elk van de targetingvoorwaarden die u instelt op de query, is EN. Daarom kunt targeting instellen zodat deze per definitie geen eindpunten bevat.
  Voorbeeld:
  Het vooraf gedefinieerd doel heeft de voorwaarde 'Domein is gelijk aan JEDI' en u voegt de voorwaarde 'Domein is gelijk aan EMPIRE'.

  Als er parameters of targeting zijn gedefinieerd voor een query, wordt dit aangegeven door een badge op het pictogram: Geconfigureerd doel en parameterspictogram
  Wanneer u een query instelt als een favoriet, worden de parameters en het doel ervan behouden.

  Voor informatie over het maken van vooraf gedefinieerde doelen, zie Targeting.

 • Pictogram Bijsnijden – Op sommige op kaart gebaseerde widgets kunt u een geografisch doel definiëren door een rechthoek over het gewenste gebied te tekenen. Een bericht wordt weergegeven, wat aangeeft dat een filter van kracht is:
  Filterbericht: Filter geografisch gebied
  Om de filter te resetten, klikt u op pictogram Sluiten aan het einde van het bericht.

 • Pictogram vastmaken – Zet een zoekopdracht vast om resultaten te verzamelen gedurende 24 uur. Omdat Edge-intelligentie realtime informatie gebruikt, kan deze alleen gegevens retourneren van agenten die online zijn op het ogenblik waarop de zoekopdracht wordt verzonden. Door uw zoekopdracht vast te maken, zal Edge-intelligentie antwoorden op uw zoekopdracht van agenten die online komen gedurende een periode van 24 uren, verzamelen.
 • Trendingpictogram – Trending starten. Standaard bewaart Edge-intelligentie geen queryresultaten. Voor bepaalde query's wilt u mogelijk volgen hoe een specifiek aspect in de loop van de tijd ontwikkelt. Met de trendoptie kunt u precies dat doen.
  U kunt de periode en het interval voor de gegevensverzameling opgeven, en u kunt instellen of de trendinggegevens alleen voor u of voor iedereen in uw organisatie moeten beschikbaar zijn.

  De functie Trending is experimenteel met aanzienlijke beperkingen. Alleen de query's Vrije schijfruimte, Aanmeldingsprestaties en Windows-betrouwbaarheidsindex hebben een grafiekweergave. Hoewel voor de rest van de query's geen grafiekweergave is gedefinieerd, is het nog steeds mogelijk om de gegevens te downloaden nadat een trend voor de betreffende zoekopdracht is ingeschakeld. Ivanti heeft feedback ontvangen over deze experimentele functionaliteit die zal worden verwerkt in een volgende taak.

 • Pictogram Kopiëren – Kopieer de resultaten die worden weergegeven op de huidige pagina van de widget.
 • Pictogram Exporteren – Queryresultaten exporteren naar CSV. De resultaten (tot 150.000 lijnen) worden geëxporteerd naar een CSV-bestand dat vervolgens wordt gedownload naar uw computer. Denk eraan dat de export alleen resultaten bevat die beschikbaar zijn op het ogenblik dat de exportknop is geselecteerd.
 • Pictogram Bereik – Gebruik de huidige selectie van agenten als een filter voor andere query's. Hiermee kunt u extra onderzoek of remediëring beperken tot een subset van apparaten.
  Wanneer u een query instelt als een favoriet, worden filters niet behouden.

  Om filtercriteria toe te voegen, klikt u op Pictogram Bereik na het uitvoeren van aanvullende query's van dezelfde widget of van andere Edge Intelligence-widgets.
  Om de filter te resetten, klikt u op pictogram Sluiten aan het einde van het bericht dat aangeeft dat een filter actief is.

 • Pictogram Kolomfilter, inactief - Pas een filter toe op de kolom. Er werd momenteel geen filter toegepast op de kolom.
 • Pictogram Kolomfilter, actief - Bewerk kolomfilters.
 • Pictogram Kolomfilters wissen - Wis alle kolomfilters.

Favoriete query's

Om een set favoriete query's te maken, gebruikt u het pictogram Heart icon naast de titel van de querywidget. Dit voegt de query toe aan de favorieten, waarbij de huidige parameters and targeting behouden blijft (zie hierboven).

 • U kunt een aangepaste naam opgeven om aan te duiden wat de query zal retourneren, bijvoorbeeld 'Lokale beheerder gebruikersengineering' of 'Ontbrekende kritieke patches'. Als u een vooraf gedefinieerd doel hebt geselecteerd, wordt de naam van het doel gebruikt in de voorgestelde naam.
 • U kunt een favoriete query opslaan als Privé (alleen voor u beschikbaar) of als Gedeeld (beschikbaar voor alle leden met toegang tot Edge Intelligence).

  U moet een rol hebben met machtigingen voor Edge Intelligence > Configureren om gedeelde favorieten te maken, bewerken en verwijderen. Gedeelde favorieten zijn beschikbaar voor alle leden met de machtigingen Edge Intelligence > Standaard toegang.
  Zie Toegangsbeheer voor meer informatie over rollen en machtigingen.

 • U kunt meerdere instanties van een query toevoegen aan de favorieten.

Favoriete query's worden weergegeven in een afzonderlijke sectie, weergegeven boven de standaard query's.
Favoriete query's, vermeld in een afzonderlijke sectie die boven de standaard query's wordt weergegeven. Onder de titel vindt u de tabblad voor privé en gedeelde favoriete query's.

Een favoriete query weergeven

U kunt verschillende soorten bewerkingen uitvoeren op een bestaande favoriete query.

Wijzig alleen de naam en maak deze 'Privé' of 'Gedeeld'

 Om de aangepaste naam van een favoriete query te wijzigen:

 1. Open de favoriete query door op zijn koppeling te klikken.
 2. Klik in de widget die wordt geopend op Hartpictogram (gevuld) dat aangeeft dat de query is opgeslagen als een favoriet naast de titels van de widget om de favoriet bij te werken.

  Als het hartpictogram zwart gekleurd is in plaats van rood, bekijkt u een gedeelde favoriete query en hebt u niet de vereiste machtigingen voor het bewerken van de query.

 3. Wijzig de naam van de favoriet in het venster dat wordt geopend.
  Als u de vereiste machtigingen hebt, kunt u ook wijzigingen aanbrengen als de favoriet is opgeslagen als een privé of gedeelde favoriete query.
 4. Sla uw wijzigingen op.

Alle wijzigingen

Wijzigingen aanbrengen aan een favoriete query, met inbegrip van zijn naam en of deze Privé of Gedeeld is:

 1. Open de favoriete query door op zijn koppeling te klikken.
 2. Breng de gewenste wijzigingen aan in de widget die wordt geopend.
  Wanneer u de queryparameters of targeting wijzigt, keert het hartpictogram terug naar zijn basisstatus (Hartpictogram (omtreklijn) dat aangeeft dat de query momenteel geen favoriet is.).
 3. Klik op het hartpictogram (Hartpictogram (omtreklijn) dat aangeeft dat de query momenteel geen favoriet is. of Hartpictogram (gevuld) dat aangeeft dat de query is opgeslagen als een favoriet, afhankelijk van uw vorige acties) naast de titel van de widget om de naam op te geven en de favoriet op te slaan.
  Als u de vereiste machtigingen hebt, kunt u ook wijzigingen aanbrengen als de favoriet is opgeslagen als een privé of gedeelde favoriete query.

  Als het hartpictogram zwart gekleurd is in plaats van rood, bekijkt u een gedeelde favoriete query en hebt u niet de vereiste machtigingen voor het bewerken van de query.
  Om de gedeelde favoriete query te gebruiken als de basis voor een persoonlijke query, moet u eerst een queryparameter of de targeting ervan wijzigen. Het hart zal nu wijzigen naar zijn basisstatus (Hartpictogram (omtreklijn) dat aangeeft dat de query momenteel geen favoriet is.).

 4. Sla uw wijzigingen op.
  Dit slaat momenteel een nieuwe favoriete query op. Als de oude versie van de query verouderd is, verwijdert u deze.