Apparaatdetails

Als u klikt op een apparaatnaam in de apparaatweergave, verschijnen de details van het apparaatClicking on a device name in the device view shows . Apparaten met de Ivanti Neurons-agent hebben de meeste gegevens, inclusief informatie in realtime en interactie met dat apparaat. Apparaten die worden geïmporteerd via andere Neurons Platform-connectors en zonder de Neurons Platform- of Eindpuntbeheeragenten hebben mogelijk niet zo veel informatie behalve de apparaatnaam.

Apparaten met de Ivanti Neurons-agent tonen Edge-intelligentiegegevens als de Neurons Platform verbinding kan maken met het apparaat. Zie Edge-intelligentie voor meer informatie.

Het paneel Acties bevindt zich aan de rechterzijde van het scherm. Het paneel Acties verschijnt automatisch wanneer u de pagina Apparaatdetails opent, maar als u deze niet ziet, klikt u in de rechterbovenhoek op de knop Acties. Voor meer informatie over het gebruik van acties, zie Apparaatacties.

De weergave Apparaten kan meerdere pagina's bevatten: